Illustrasjon, animasjon og grafikk
Headerdesign for Grafill studiocrawl Trondheim. Tre sett med føtter som går mot venstre side av skjermen.
Animasjon av tre mennesker som går over skjermen.
Illustrasjoner, walkcycle og grafikk for Grafill Trondheims "StudioCrawl".
Filmen er laget av Jørgen Jenssen

Annet arbeid

Back to Top