Illustrasjon og animasjon
Jeg ble spurt om å lage en kort informasjon film av NTNU studenter som tok faget “Eksperter i team”, hvor tema var “Havet”.
De ville ha en kort film som summerte artikkelen de hadde skrevet om oljesøl fra større skip som kunne deles på SoMe.
Enkle vektor illustrasjoner, animert i After Effects.
Filmen og artikkelen ble kjøpt opp av Sintef.

Annet arbeid

Back to Top