Illustrasjon
Illustrasjoner basert på et dikt av Adonis laget for Sorgenfri, et gatemagasin i Trondheim. 
                                                                                 "Migrerende føtter"   /   "Migrating Feet"  
                                                                              "Naturens Blomst"   /   "Flower of Nature"
                                                                                                         "Gaten"  /   "The Street"
                                                               "Horisontens ansikt"   /   "The Face of the Horizon"

You may also like

Back to Top