Illustrasjon og grafisk design
Header for "Lån en Forsker" som inkluderer logo og ikoner
Jeg lagde en logo og små illustrasjoner for Trøndelag Folkebibliotek for deres nye prosjekt ”Lån en forsker”.
Prosjektet går ut på at skoler kan leie inn forskere fra NTNU som jobber mot å nå FNs bærekraftsmål og ha foredrag om hva de gjør for å nå disse målene.
De ønsket seg en leken logo som kunne appellere til målgruppen 6 til 13 år. De ville også implementere fargene fra profilen til bærekraftsmålene.
Jeg illustrerte også de 17 bærekraftsmålene å bruke til en roll-up og satte opp designet til roll-upen.
Logoen til "LÅN EN FORSKER". Logoen viser en illustrert forsker, minimalistisk og blå med teksten "LÅN EN FORSKER" på fraken . Forskeren holder en kolbe med mørkerosa innhold og ut av kolben kommer det ut 17 bobler som skal vise til FNs 17 bærekraftsmål.
Logo for "Lån en forsker"
Små illustrasjoner basert på FNs 17 bærekraftsmål.
En roll up med logoen til "LÅN EN FORSKER" med små illustrasjoner av FNs bærekraftsmål spredd utover på overflaten.

Roll up for "LÅN EN FORSKER"

Annet arbeid

Back to Top